Częste problemy rodzinne i małżeńskie

Rozpad małżeństwa lub rodziny. Rodzina rozbita

W wypadku występowania groźnego problemu dla małżeństwa czy rodziny poza postępowaniem opisanym na stronie "Konflikt w małżeństwie lub rodzinie", podejmowane są próby bardziej radykalnych rozwiązań.

W wypadku nałogu jednego z członków związku (alkoholizm, uprawianie hazardu, uzależnienie od komputera i inne) podejmowana jest praca indywidualna zmierzająca do uznania przez osobę uzależnioną konieczności skorzystania z pomocy specjalistycznej. Jest to trudny proces wymagający aktywności i poszerzonej wiedzy osób współuzależnionych.

W wypadku ujawnienia zdrady małżeńskiej częste są przypadkowe lub świadome wejścia w wymianę korespondencji elektronicznej jednego z małżonków z obiektem faktycznej lub rzekomej zdrady. Świadczy to przeważnie o istniejącym już kryzysie zaufania  między małżonkami i wymaga poważnych analiz.

Nieszczerość kłamstwa, sprzeczne interesy zaburzają stosunki interpersonalne i mogą doprowadzić do rozpadu związku małżeńskiego czy rodziny.

Po ujawnieniu tak zasadniczych przeszkód w utrzymaniu związku partnerzy wzajemnie powinni określić warunki umożliwiające jego utrzymanie. Dotyczy to oczywiście tylko wypadków, w których istnieje dobra wola ich utrzymania. Podejmowane są wtedy mediacje zmierzające do zawierania kontraktów lub innych umów, umożliwiających pozostawanie w związku. Wiąże się to często z posunięciami organizacyjnymi i pracą zmierzającą do przywrócenia zaufania w związku.

Joomla SEF URLs by Artio