Częste problemy rodzinne i małżeńskie

Konflikt w małżeństwie lub rodzinie

Podstawą pracy ze zgłaszającymi się jest analiza problemów formułowanych przez nich. Wymaga określenia, czy są to np.:

  • trudności w komunikowaniu się,
  • nieumiejętność rozwiązywania konfliktów,
  • trudności z wzajemnych wysłuchaniem i zrozumieniem drugiej osoby,
  • brak autoanalizy i sformułowania oraz zgłaszania własnych potrzeb i praw,
  • nieżyczliwa interpretacja wypowiedzi i zachowań drugiej osoby lub ich nadinterpretacja.

Są to często problemy o charakterze strukturalnym dotyczącym np. sposobu korzystania z mieszkania, gospodarowania pieniędzmi, czasu spędzanego z rodziną lub też funkcjonalnym np. podział obowiązków.  Wiąże się z tym trudność z wypracowaniem modelu własnej rodziny. W tym modelu wychowawczego, szczególnie, gdy wyniesione z rodzin pochodzenia modele są różne, a czasem skrajnie różne. Utrudnia to określenie ról żony i męża, czy też matki i ojca oraz spełnienie oczekiwań drugiej strony.

Ogromna różnorodność problemów małżeńskich i rodzinnych wymaga zindywidualizowanego postępowania . Celem jest szukanie dróg wyjścia z określonych problemów poprzez np.:

  • naukę umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów,
  • mediowanie optymalnych rozwiązań problemów strukturalnych czy funkcjonalnych (wypracowywanie umów i kontraktów),
  • praca nad wypracowaniem optymalnych modeli funkcjonowania i obyczaju danego małżeństwa czy rodziny.

Sformułowanie zadań stojących przed osobami zgłaszającymi się i zapoznanie ich ze sposobami rozwiązania problem ów mają doprowadzić do tego, ażeby związek był w miarę możliwości satysfakcjonujący dla wszystkich osób w nim pozostających.

Joomla SEF URLs by Artio