Konflikt między rodzicami i dziećmi lub trudności wychowawcze

oraz konflikty z rodzinami pochodzenia oraz nowymi partnerami rodziców

Kiedy rodzice mają trudności w uzgadnianiu postępowania z dziećmi (z powodu różnic modelu wychowawczego, systemy wartości i innych) mogą mieć na różnych etapach rozwoju dzieci trudności wychowawcze. Dorastanie dzieci, wchodzenie ich w różne środowiska, podejmowanie przez nie  szkodliwych praktyk itp. Stwarza również sytuacje konfliktowe, awantury lub bezradność. Konieczne jest przy wystąpieniu takich problemów możliwe wczesne podjęcie pracy nad ich rozwiązaniem. Dobre rezultaty daje wspólna praca nad rodzicami i dorastającymi dziećmi.

Często w rodzinie występuje problem ułożenia właściwego zakresu wpływów i działania między małżonkami i teściami, albo między rodzicami, a dziadkami. Są to często bardzo trudne problemy, wymagające poszerzenia wiedzy z zakresu ról społecznych, mediacji co do układu stosunków między związanymi ze sobą osobami, rozwiązania problemów dotyczących struktury rodziny i podziału funkcji i obowiązków między osobami. Wymaga to często pracy z teściami, czy też dziadkami, a czasem innymi czółkami rodzin pochodzenia. Właściwie pojęte dobro dzieci, staje się punktem wyjścia w tej pracy. Bywa bowiem, że rodzice są bardziej dziećmi swoich rodziców, niż rodzicami swoich dzieci.

Trudnym problemem jest też rozwiązywanie sytuacje dzieci i dorosłych w wypadkach rodzin zrekonstruowanych. Zarówno dorośli, jak i dzieci stają wobec licznych trudności w odnalezieniu właściwych postaw i zachowań umożliwiających zgodne współżycie.

 

Joomla SEF URLs by Artio