Częste problemy rodzinne i małżeńskie

Jak informować dzieci o rozstaniu rodziców

żeby zminimalizować stres z tym związany

Kłótnie, awantury, „ciche dni”, rozstania rodziców zaburzają mniej lub bardziej rozwój dzieci. Kochają one na ogół oboje rodziców i mają prawo do bycia kochanym przez oboje. Dlatego jakkolwiek przedstawia się sytuacja związku małżeńskiego czy też partnerskiego między dorosłymi, powinni oni pamiętać o nierozwiązywalności ich rodzicielstwa i wyciągnąć z tego wnioski dotyczące sytuacji ich dzieci.

Jest to problem bezwzględnie wymagający analizy i umiejętnego postępowania. Już sama konieczna rozmowa z dziećmi powinna spełnić określone warunki:

  • być przeprowadzona wspólnie, z uwzględnieniem wieku dzieci,
  • zawierać elementy tłumaczące dzieciom sytuację,
  • jasne określenie ich przyszłych losów, miejsca zamieszkania, udziału obojga rodziców w opiece nad nimi.

Skutkiem odpowiedzialnego postępowania rodziców powinno być pozostawanie dzieci w przekonaniu, że są kochane przez oboje oraz, że będą oni dbać o nie, co wzmocni poczucie bezpieczeństwa dzieci.

Wiąże się z tym przedyskutowanie i przyjęcie warunków udziału w życiu dzieci rodzica niesprawującego bezpośredniej opieki nad dziećmi. Należy określić między innymi miejsce, częstotliwość i czas kontaktów z rodzicem nie sprawującym bezpośredniej opieki i poinformować o tym ich wspólnie.

Jest to ważne zadanie dla odpowiedzialnych rodziców, co do którego, przy rozbieżnościach, warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy i mediacji.

Joomla SEF URLs by Artio